Manažment životného cyklu vojenskej techniky

Bratislava, 27.9.2023 "Obstarávanie vojenskej techniky predstavuje nielen potenciálne vylepšenie obranných spôsobilostí, ale poväčšine tiež významnú záťaž na rozpočet ministerstva obrany…

Konferencia – Európska azylová politika po Ukrajine

Bratislava, 12.-13.7.2023 Dňa 13. júla sa konala konferencia Európska azylová politika po Ukrajine, ktorú usporiadal Inštitút pre centrálnu Európu v…

Ekonomický denník

Praha, 2023 "Predseda Správnej rady ICE Martin Fedor sa zúčastnil na sympóziu Hospodárskeho denníka zameranom na technológie a obrannú stratégiu…

Európska únia sa nás týka

Bratislava, 26.4.2023 "Zúčastnili sme sa na panelovej diskusii – Európska únia v kontexte súčasných výziev – ktorú zorganizovala Kancelária Európskeho…

Climate Security in Central Europe: Challenges and Opportunities

Online panelová diskusia organizovaná v rámci projektu ACCESS- Addressing the Challenges of Climate, Defence and Security Nexus, 25.11.2022 V diskusii…

Budúcnosť protivzdušnej obrany SR

Odborná diskusia pri okrúhlom stole, organizovaná v rámci rovnomenného projektu v Bratislave, 24.6.2022 Okrúhly stôl na tému efektívneho zabezpečenia protivzdušnej obrany SR…

Získaj info o dezinfo

Workshop usporiadaný v rámci projektu Disinformation: Raising Awareness and Building Resilience, Banská Bystrica, 1.12.2021 Workshop na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej…

Propagandistické nástroje ruských aktérov na sociálnych sieťach – ako ich rozpoznať a ako sa im brániť?

Workshop organizovaný v rámci projektu Posilnenie odolnosti SR voči hybridným hrozbám zo strany ruských aktérov - dezinformačné kampane na sociálnych sieťach,…

Ekonomika prevence

Odborná konferencia organizovaná v spolupráci so Zdravotníckym a Ekonomickým denníkom v Prahe, 2021 Podujatie sa venovalo ekonomickému rozmeru preventívnych opatrení…