Slovensko – ukrajinské fórum 🇸🇰🇺🇦 / Dni Charkova v Košiciach

Košice, 13.-14. marec 2024 Azda nie je dnes dôležitejšej a komplexnejšej témy ako sú otázky spojené s dianím u nášho…

2. národná klastrová konferencia

Trnava, 11.-12. marec 2024 ICE sa zúčastnil na 2. národnej klastrovej konferencii, ktorá privítala takmer 40 klastrových organizácií z rôznych…

Odborné sympózium – Slovenský inovačný klaster pre obranu a bezpečnosť

Bratislava, 14.11.2023 Inštitút pre centrálnu Európu, o.z., zorganizoval odborné sympózium, na ktorom informoval o zámeroch, cieľoch a priebehu výskumného projektu…

Slovenský inovačný klaster pre obranu a bezpečnosť

Estónsko, 6.10.2023 / Maďarsko, 12.10.2023/ Česká republika, 9.11.2023 Medzinárodná spolupráca je predpokladom technologického rozvoja a poskytuje externé know-how, ktoré možno…

Manažment životného cyklu vojenskej techniky

Bratislava, 27.9.2023 "Obstarávanie vojenskej techniky predstavuje nielen potenciálne vylepšenie obranných spôsobilostí, ale poväčšine tiež významnú záťaž na rozpočet ministerstva obrany…

Konferencia – Európska azylová politika po Ukrajine

Bratislava, 12.-13.7.2023 Dňa 13. júla sa konala konferencia Európska azylová politika po Ukrajine, ktorú usporiadal Inštitút pre centrálnu Európu v…

Ekonomický denník

Praha, 2023 "Predseda Správnej rady ICE Martin Fedor sa zúčastnil na sympóziu Hospodárskeho denníka zameranom na technológie a obrannú stratégiu…

Európska únia sa nás týka

Bratislava, 26.4.2023 "Zúčastnili sme sa na panelovej diskusii – Európska únia v kontexte súčasných výziev – ktorú zorganizovala Kancelária Európskeho…

Climate Security in Central Europe: Challenges and Opportunities

Online panelová diskusia organizovaná v rámci projektu ACCESS- Addressing the Challenges of Climate, Defence and Security Nexus, 25.11.2022 V diskusii…

Budúcnosť protivzdušnej a protiraketovej obrany SR

Odborná diskusia pri okrúhlom stole, organizovaná v rámci rovnomenného projektu v Bratislave, 24.6.2022 Okrúhly stôl na tému efektívneho zabezpečenia protivzdušnej obrany SR…

Získaj info o dezinfo

Workshop usporiadaný v rámci projektu Disinformation: Raising Awareness and Building Resilience, Banská Bystrica, 1.12.2021 Workshop na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej…

Propagandistické nástroje ruských aktérov na sociálnych sieťach – ako ich rozpoznať a ako sa im brániť?

Workshop organizovaný v rámci projektu Posilnenie odolnosti SR voči hybridným hrozbám zo strany ruských aktérov - dezinformačné kampane na sociálnych sieťach,…

Ekonomika prevence

Odborná konferencia organizovaná v spolupráci so Zdravotníckym a Ekonomickým denníkom v Prahe, 2021 Podujatie sa venovalo ekonomickému rozmeru preventívnych opatrení…