Inštitút pre centrálnu Európu o. z. / Institute for Central Europe

Korešpodenčná adresa
Rybné námestie 4135/1
Bratislava 811 02
Slovenská republika

www.iceoz.sk

E-mail
office@iceoz.eu

Telefón
+421 948 349 972

www.iceoz.eu