Bringing Europe Together


“Veríme, že je čas prebudiť potenciál, ktorý v sebe stredná Európa má a premeniť ho na produktívne úsilie o spoločné dobro obyvateľov zo všetkých kútov Európy.”

Aktuálne

Manažment životného cyklu vojenskej techniky

PODUJATIE

Podujatia
Manažment životného cyklu vojenskej techniky