Budúcnosť protivzdušnej a protiraketovej obrany SR

Odborná diskusia pri okrúhlom stole, organizovaná v rámci rovnomenného projektu v Bratislave, 24.6.2022

Okrúhly stôl na tému efektívneho zabezpečenia protivzdušnej obrany SR s cieľom vytvoriť priestor pre odbornú, otvorenú a inkluzívnu diskusiu relevantných účastníkov procesu modernizácie systémov protivzdušnej obrany SR. Kľúčové bolo zapojenie vysokých vládnych predstaviteľov (Štátny tajomník MO SR Marián Majer) za účelom upozornenia na dôležitosť preberanej témy a záväzku k adekvátnemu finančnému krytiu potrieb obrany vo všeobecnosti. Za účelom komplexného posúdenia všetkých aspektov procesu sa diskusie zúčastnili kľúčoví zástupcovia MO SR, Generálneho štábu OS SR a vzdušných síl SR, spolu s vybranými predstaviteľmi priemyslu a akademickej obce, resp. odbornej verejnosti.