Aleksandr Dvoekonko

odborný spolupracovník

Aleksandr Dvoekonko je zástancom a podporovateľom integrácie Ukrajiny do EÚ. Magisterskú prácu v oblasti PR ukončil na Inštitúte rozvoja podnikania a stratégie Saratovskej štátnej technickej univerzity. Špecializuje sa aj na dejiny Ukrajiny, ktoré študoval na Ukrajinskom slobodnom inštitúte v Nemecku. V uplynulých rokoch pracoval vo viacerých organizáciách vrátane Charitatívnej nadácie Kultúrne dedičstvo, Regionálneho občianskeho združenia Ukrajinská národno-kultúrna autonómia Petrohrad, Iskra či MAMA, kde získal viaceré skúsenosti a zručnosti v oblasti projektového a eventového manažmentu, fundraisingu, marketingu a spolupráce s rôznymi organizáciami. Od roku 2016 pracuje v súkromnej sfére ako projektový manažér, v rámci ktorej organizuje projekty a pôsobí ako sprostredkovateľ spolupráce medzi štátnymi orgánmi, inštitúciami a mimovládnymi organizáciami na medzinárodnej úrovni. Jeho najnovšími projektmi sú Ukrajinsko-slovenské fórum 2021 (venované leteckej a priemyselnej spolupráci) a Charkovsko-slovenské fórum (venované zvyšovaniu bilaterálnej spolupráce).