Nina Zmajkovič Kučeráková

projektová koordinátorka

Nina Zmajkovič Kučeráková má za sebou bohaté skúsenosti v oblasti výskumu a projektového riadenia. Absolvovala dva magisterské programy v politológii a sociológii na Univerzite v Amsterdame, čo jej poskytlo solídne vedomosti v oblasti medzinárodných vzťahov, politickej teórii a výskume spoločenských problémov. Jej diplomové práce sa zameriavali na problematiku neregulárnej migrácie a problematiku udržateľnosti v priemysle. Predtým pôsobila v organizácii GLOBSEC, kde získala bohaté skúsenosti v oblasti grantov a financovania projektov. V súčasnosti pracuje na Univerzite Komenského v Bratislave, kde má na starosti podporu projektov, externú komunikáciu a výskum. Nina má bohatý pracovný background v rôznych sektoroch, vrátane business, neziskového sektora a verejnej správy. Jej široké zručnosti a skúsenosti zahŕňajú výskum, riadenie projektov, organizáciu podujatí a summitov, finančné aspekty projektov a externú komunikáciu ako aj spracovanie dát. V rámci ICE má na starosti projekt ACRONYM a zabezpečenie jeho úspešného priebehu.