Katarína Cséfalvayová

riaditeľka

Katarína Cséfalvayová je spoluzakladateľkou a riaditeľkou Inštitútu pre centrálnu Európu. Pôsobila ako predsedníčka Zahraničného výboru a podpredsedníčka Výboru pre európske záležitosti Národnej rady Slovenskej republiky. Ako silná obhajkyňa proatlantickej a proeurópskej zahraničnej politiky na Slovensku sa často kriticky vyjadrovala na adresupopulistických a extrémistických politikov a hnutí, spochybňujúcich členstvo Slovenska v EÚ a NATO.
Pred svojím zvolením do Národnej rady Slovenskej republiky pôsobila ako prodekanka pre zahraničné vzťahy na Fakulte medzinárodných vzťahov na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Je držiteľkou inžinierskeho titulu v odbore ekonomická diplomacia, ako i doktorátu v odbore medzinárodné vzťahy. Keďže žila, študovala a pracovala v rôznych krajinách a vo svojom profesionálnom živote sa špecializuje na zahraničné a európske záležitosti, pevne verí v medzinárodnú spoluprácu a dialóg ako cestu vpred. Označujúc sa za európsku federalistku hľadá spôsoby, ako posilniť európsku spoluprácu a urobiť Európu opäť skvelou.
Vo svojom výskume, ako aj v rámci svojho politického pôsobenia, zdôrazňovala dôležitosť riešenia problému zmeny klímy, ktorý považuje za hlavnú výzvu našich čias. Je tiež neúnavnou obhajkyňou postavenia žien v spoločnosti s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o týchto otázkach v regióne strednej Európy.