Frederick Hardman Lea

analytik

Frederick Hardman Lea je študentom krízového a bezpečnostného manažmentu na Justice Institute of British Columbia. Študoval históriu a verejnú bezpečnosť v Kanade so špecializáciou na fyzickú bezpečnosť, núdzový manažment a techniky prevencie kriminality. Vykonával výskum a analýzy súvisiace s politickým násilím v Ázii, Európe a Severnej Amerike so zameraním na terorizmus, etnické konflikty, rasové násilie, nepokoje a revolúcie. Frederickovou špecializáciou je vytváranie kaskádových modelov a dokončovanie bezpečnostných hodnotení – najmä pokiaľ ide o fyzickú bezpečnosť a environmentálny dizajn. Má ďalšie skúsenosti v oblasti predaja, komunikácie s klientmi a služieb zákazníkom v potravinárskom priemysle, maloobchode a relokačných službách.