Budúcnosť protivzdušnej a protiraketovej obrany SR

1.6.2022 – 31.10.2022

 

 

Popri iných modernizačných cieľoch sa otázka protivzdušnej a protiraketovej obrany SR stala urgentnou najmä vzhľadom na vypuknutie ozbrojeného konfliktu v našom bezprostrednom susedstve. Zároveň ide o komplexnú otázku, ktorá si vyžaduje posúdenie z hľadiska mnohých aspektov, vrátane najnovších trendov, finančných možností, národných i regionálnych špecifík, vytvárania synergií a potreby interoperability systémov v rámci štruktúr NATO. Projekt sa preto usiloval na základe expertnej diskusie a hĺbkovej analýzy relevantných faktorov formulovať sériu odporúčaní vedúcich k výberu najvhodnejšieho riešenia v oblasti protivzdušnej ochrany Slovenskej Republiky.