Simona Zacharová

odborná spolupracovníčka

Simona sa profesionálne zaujíma o obranu,  vyzbrojovanie, vojenské spôsobilosti a medzinárodnú bezpečnosť. Od roku 2016 získavala praktické skúsenosti v obrannom priemysle.

Pracovala pre štátnu spoločnosť, kde riadila program malokalibrovej a veľkokalibrovej munície. Neskôr prijala ponuku od jedného z najväčších dovozcov munície a strelných zbraní v USA, kde pracovala ako Business Development Consultant.

 Jej úlohou bolo rozvíjať a udržiavať vzťahy so strategickými klientmi, členmi vlád a podieľať sa na medzinárodných záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti. Neskôr pracovala ako programová riaditeľka pre vládne programy, viedla program výroby bojových vozidiel pechoty pre OS SR.

Simona vyštudovala medzinárodné vzťahy a diplomaciu na University College Prague. V štúdiu pokračovala na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre a neskôr na Florida Atlantic University v Boca Raton. V súčasnosti získava druhý titul magistra ekonómie a manažmentu.